Just nu kan trelleborgarna medverka i en trafikundersökning.

Just nu kan trelleborgarna medverka i en trafikundersökning. Foto: Pressbild/Andreas Gruvhammar

Vad tycker trelleborgarna om trafiksituationen?

Chans att tycka till fram till den sista augusti

TRELLEBORG.

Just nu pågår en undersökning om hur trelleborgarna upplever kollektivtrafik, trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar och parkering.

Av
Åsa Meierkord

Svaren ska kommunen få både genom en enkät, framtagen av sex ungdomar som jobbade på kommunen i somras som använde enkäten som frågeformulär på olika platser i kommunen, samt via kommunens hemsida.

På hemsidan får man svara på frågor om hur man upplever du trafiksituationen i Trelleborgs kommun. Deltagandet är anonymt. Målgruppen för undersökningen är såväl trelleborgare som besökare i åldrarna 6-65+.

Syftet med undersökningen är att samla in information om medborgares och besökares åsikter om trafiksituationen i Trelleborgs kommun. Resultatet kommer delvis ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla trafikmiljön i Trelleborgs kommun.

Sista svarsdag är den 31 augusti.

Publicerad 11 August 2019 00:00