En visionsbild för de nya stadsdelarna inom projektet Sjöstaden-Stadskärnan.

En visionsbild för de nya stadsdelarna inom projektet Sjöstaden-Stadskärnan. Bild: Sydväst och &Rundquist

Prata Kuststad 2025 med kommunen

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Under Hamnens dag på lördag den 7 september finns kommunen på plats för att informera om stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Allmänheten är välkommen att dela med sig av åsikter och ställa frågor om utvecklingen.

Till exempel hur hamnområdet ska omvandlas till nya stadsdelar och vilka funktioner ska finnas där.

Hamnens dag äger rum vid Handelskajen i de västra delarna av Trelleborgs Hamn. Just dessa ytor planerar Trelleborgs kommun att ta över och bygga om till blandade stadsdelar med bostäder, service och mötesplatser för alla.

Förutom stadsutveckling innebär Kuststad 2025 även en satsning på näringslivsutvckling i anslutning till ny ringväg och östlig hamninfart. Under Hamnens dag kan besökare även ställa frågor om detta.

Hamnbolaget arrangerar Hamnens dag på lördag den 7 september klockan 10–14.

Publicerad 05 September 2019 13:31