Foto: Google Maps

Ombyggd avfart mot Falsterbo ska minska trängsel och köer

Av
Markus Celander Markus Celander

TRELLEBORG. Trafikverket ska bygga om avfartsrampen vid trafikplats Vellinge södra till en parallellavfart. Syftet är att öka framkomligheten och tillgängligheten för södergående trafik på E6, och för trafiken som svänger av därifrån mot väg 100 mot Falsterbo.

En kilavfart kräver en hårdare inbromsning på avfarten för att inte bilisterna ska behöva bromsa in redan på motorvägen. Men då många bilister ändå bromsar ute på E6 bildas lätt köer både på E6 mot Trelleborg förbi trafikplatsen och på avfarten mot väg 100.

Genom att bredda vägen och bygga om kilavfarten till en parallellavfart får bilisterna som ska av mot Falsterbo ett eget körfält att bromsa in på, vilket ska minska risken för köbildning och öka framkomligheten på E6 i södergående riktning.

Just nu pågår en arkeologisk utredning för att hitta eventuella fornlämningar. Planerad byggstart är i början av 2023.

Publicerad 17 September 2019 11:16