Uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med uppgifter som lämnats till Skatteverket.

Uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med uppgifter som lämnats till Skatteverket. Foto: mostphotos.com

Kommunen undersöker om rätt avgift för förskola och fritidshem har betalats

Inkomstuppgifter jämförs med Skatteverkets uppgifter

TRELLEBORG.

2018 beslutade den förra bildningsnämnden att införa retroaktiv avgiftskontroll för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Trelleborgs kommun. I september genomförs den första retroaktiva avgiftskontrollen.

Av
Åsa Meierkord

Den retroaktiva avgiftskontrollen innebär att Trelleborgs kommun jämför de inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har lämnat till kommunen för ett år med Skatteverkets uppgifter för samma år. Om jämförelsen visar att vårdnadshavarna har lämnat för låga inkomstuppgifter till kommunen får vårdnadshavarna ett återkrav, är inkomstuppgifterna för höga jämfört med Skatteverkets uppgifter görs en återbetalning till vårdnadshavarna.

Avgiftskontrollen säkerställer att alla betalar rätt avgift för sin förskola- eller fritidshemsplacering.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga för Trelleborgs kommun att hämta först vid årsskiftet efter det år som gäller.

– Den inkomst som vårdnadshavarna har lämnat till kommunen för 2017 jämförs med Skatteverkets uppgifter för samma år, säger Dragana Lapcevic, administrativ chef på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun, i ett pressmeddelande.

Utifrån resultatet av jämförelsen kan vårdnadshavarna antingen få ett återkrav eller en utbetalning beroende på om de har betalat för låg eller för hög avgift.

Kontrollerna börjar genomföras i september

Publicerad 19 September 2019 14:21