Kommunens M och KD-styre vill att de extra pengarna används till att öka bemanningen inom äldrevården.

Kommunens M och KD-styre vill att de extra pengarna används till att öka bemanningen inom äldrevården. Foto:mostphotos.com

Socialnämnden får 11 miljoner kronor extra

Kostnadsutjämningen mellan kommuner ger Trelleborg tillskott i kassan

TRELLEBORG.

Kostnadsutjämningen mellan kommuner har gett Trelleborg 11 miljoner extra kronor. Moderaterna och Kristdemokraterna har beslutat att förstärka socialnämndens budgetram för 2020 med pengarna.

– Regeringen ändrade reglerna för utjämningenssystemet och vi visste inte riktigt hur mycket pengar vi skulle få, men nu är det klart, säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande.

Baserat på den senaste beräkningen från SKL, Sveriges kommuner och landsting, när det gäller effekter av delvis nya villkor i kostnadsutjämningen mellan kommuner, kan det konstaterats att Trelleborgs kommun får en förstärkning vilket gör det möjligt att öka av budgetramen.

– Vi har sagt att vi ska prioritera vård, skola och omsorg och nu uppmanar vi Socialnämnden är att använda förstärkningen till att öka bemanningen i äldrevården, säger Mikael Rubin.

De extra pengarna är ingen tillfällig förstärkning, enligt Mikael Rubin.

– Nej, förstärkning för att öka bemanning kan inte vara tillfällig. Får vi inte lika mycket pengar nästa år så får vi lösa det på annat sätt.

Kostnadsutjämningen

Jämnar ut skattekraften mellan kommunerna respektive landstingen. Skattekraften är kommunens/landstingets skatteunderlag dividerat med befolkningen. Om skattekraften understiger 115 procent av den genomsnittliga nivån -garantinivå, i riket får de ett bidrag från staten. Ligger kommunen/landstinget över den nivån betalar de en avgift.

Avgiftens och bidragets storlek beror dels på hur mycket skattekraften avviker från garantinivån och dels på den skattesats som används vid inkomstutjämningsberäkningen. I denna beräkning använd inte kommunens egen skattesats, utan en skattesats som beslutas av riksdagen. Kommunen/landstinget kan därför inte påverka sitt utfall.

Publicerad 03 October 2019 11:09