Arbetet med att ta fram detaljplan för ringvägen

Arbetet med att ta fram detaljplan för ringvägen Illustration: Trelleborgs kommun

Uppehåll i arbetet med detaljplan för ringvägen

Trafikverket krävde en paus för att öppna dialog

TRELLEBORG.

Arbetet med att göra en detaljplan för den nya ringvägen har tillfälligt pausats. Anledningen är att kommunen har med hjälp av en kommunikationsfirma öppnat en ny dialog med Trafikverket angående projektet. "Trafikverket ville att vi pausar arbetet och då vill vi visa vår goda vilja", säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande.

I ett inlägg på Facebook för cirka två veckor sedan skev miljöpartisten Emil Samnegård att trelleborgarna kommer att få betala hela notan för Kuststad 2025 eftersom kommunledningen hade planer på att sluta avtal med Trafikverket angående ringväg och infart till hamnen som innebar att projektet finansieras fullt ut av Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn AB.

Mikael Rubin avfärdade påståendet med att motståndarna till Kuststaden börjar bli desperata och att förslaget som Emil Samnegård skriver om endast är ”ett av ett otal” förslag på finansieringslösningar som ses över.

Nu pausas arbetet med att ta fram detaljplan för ringvägen eftersom det görs nya försök att involvera Trafikverket i projektet med en ny ringväg runt Trelleborg.

Public affairs konsultfirman Rud Pedersen har anlitats för att sköta dialogen för kommunens räkning – som föregår på en högre nivå än tidigare. Enligt Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande, har kontakt tagits med generaldirektören för Trafikverket och även med regeringen.

– Vi har haft ett högt tempo och har jobbat parallellt med fördjupad översiktsplan och detaljplan. Staten, alltså Trafikverket, ville att vi pausar arbetet med detaljplanen när vi tar upp dialogen och då vill vi visa vår goda vilja, säger Mikael Rubin.

Vad kostnaden är för att anlita Rud Pedersen vet inte Mikael Rubin exakt.

– De siffrorna har kommundirektören.

Betyder dialogen att det finns en möjlighet att Trafikverket är intresserade av att medfinansiera projektet trots att det har varit så tvärt nej tidigare?

– Vi försöker öppna en dialog. Staten äger vissa vägar där vi ska bygga överfarter och underfarter och vi måste kunna prata om detta. Vi har inte ens kommit till finansieringsfrågan än. Men Trafikverket har aldrig skyllt på finansieringen och vi har aldrig bett om några pengar, så det är fortfarande öppet, säger Mikael Rubin.

Hur länge kommer arbetet med detaljplanen att pausas?

– Vi pausar fram till jul. Då hoppas vi att Trafikverket har börjat prata med oss.

Publicerad 03 October 2019 15:14