Kommunanställda i Trelleborg får höjt friskvårdsbidrag.

Kommunanställda i Trelleborg får höjt friskvårdsbidrag. Foto: Stock Adobe

Kommunen höjer friskvårdsbidraget till 2000 kronor för sina anställda

Även flera andra förändringar i förslag till ny personalpolicy

TRELLEBORG.

Kommunledningen har sett över styrdokumenten för personalpolicy och har skrivit förslag på en del förändringar. Bland annat höjs friskvårdsbidraget och heltid som norm tas bort.

Av
Åsa Meierkord

Bakgrunden till att många av kommunens styrdokument ses över är att antalet styrdokument i kommunen är många. Målet med policyn för personal har varit att tydliggöra dokumenten så att de innehåller viljeinriktning såsom värdegrund och förhållningssätt.

När det gäller anställningsvillkoren stod det i den tidigare policyn att "Trelleborgs kommun ska införa heltid som norm". Nu är förslaget att "Samtliga medarbetare som så önskar ska ges möjlighet till heltidsanställning".

– Begreppet heltid som norm är inte tydligt. Vi vill att alla som vill jobba heltid ska få jobba heltid, men det ska vara upp till individen att avgöra, säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande.

När det gäller alkohol och droger finns det förslag på att tillföra en text om att kunna göra avvikelser från policyn som handlar om att se till att alla arbetsplatser inom Trelleborgs kommun skall vara alkohol- och drogfria. 

"Undantag från vissa av ovanstående regler kan göras i samband med speciella aktiviteter som sker efter ordinarie arbetstid, såsom representation, kursavslutningar, medarbetarfester och liknande."

I förslaget till ny personalpolicy finns också en höjning från nyvarande 1200 kronor per år i friskvårdsförslag till 2000 kronor per år.

– Den nya policyn ska först antas i kommunfullmäktige men vi räknar med att den börja gälla från årsskiftet, säger Mikael Rubin.

Publicerad 04 October 2019 06:00