Enligt anmälan ska det vara väldigt dålig ordning i klassrummet. Bilden är tagen i et annat sammanhang.

Enligt anmälan ska det vara väldigt dålig ordning i klassrummet. Bilden är tagen i et annat sammanhang. Foto: mostphotos.com

Skola i Trelleborg anmäls

Så stökigt att det inte går att genomföra lektioner enligt anmälan

TRELLEBORG.

En skola i Trelleborg anmäls till Skolinspektionen för att inte ha satt in rätt stödinsatser för en elev. Enligt anmälan ska arbetsmiljön i klassen också vara så stökig att det knappt går att genomföra lektioner.

Enligt anmälan ska eleven som går på mellanstadiet behövt extra stöd sedan hen började förskoleklass, men ett åtgärdsprogram sattes först in i årskurs tre. Detta program följs dock inte enligt anmälan eftersom skolan uppger att det saknas resurser.

Enligt åtgärdsprogrammet ska eleven sitta i liten grupp, ha samma rutiner varje dag och få möjlighet till att få flera genomgångar men "det blir aldrig så".

Enligt anmälan ska klassen ha saknat lärare halva delen av vårterminen i trean och den lärarpedagog och socialpedagog som finns i klassen nu klarar inte att hålla ordning. "Lektionerna består av gap och skrik och omkringspringande barn".

Anmälan kom in till Skolinspektionen i september och nu gör Skolinspektionen en utredning som gäller rätten till stödinsatser samt skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Yttrandet från kommunen ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 18 oktober.

Publicerad 12 October 2019 06:00