Socialförvaltningen valde att inte Lex Sarah-anmäla händelsen till Inspektionen för vård- och omsorg. Nu har inspektionen öppnat en egen utredning.

Socialförvaltningen valde att inte Lex Sarah-anmäla händelsen till Inspektionen för vård- och omsorg. Nu har inspektionen öppnat en egen utredning. Foto: Andreas Holm

Socialen granskas igen efter att mamma tog sitt och sonens liv

Inspektionen för vård och omsorg öppnar egen utredning

TRELLEBORG.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att göra en egen granskning utifrån den tragiska händelsen i Trelleborg i somras då en mamma misstänks ha tagit både sitt eget och sitt barns liv.

Av
Åsa Meierkord

Familjen var aktuell inom socialförvaltningen och eftersom händelsen fick så tragisk utgång har socialförvaltningen en skyldighet att utreda hur förvaltningen har hanterat ärendet.

En extern utredare fick därför granska socialförvaltningens agerande. Utredningen blev klar i september och visade bland annat att det inte har förekommit några allvarliga missförhållande i familjen och att utifrån kvinnans och barnets behov hade socialförvaltningen fullgjort sitt uppdrag.

Enligt utredningen har det inte heller funnits några indikationer om att mamman hade för avsikt att skada sitt barn, några misstankar om detta från någon i personalen eller oro om det i några uppgifter som kommit till socialförvaltningens kännedom.

Socialförvaltningen beslutade att inte anmäla ärendet till IVO då ärendet inte bedömdes vara ett allvarligt missförhållande, vilket är grunden för en anmälan i enlighet med riktlinjerna för Lex Sarah, men delgav ändå utredningen på grund av den tragiska utgången.

Nu har alltså IVO beslutat att öppna en egen utredning för att granska ärendet.

Publicerad 14 October 2019 10:16