"Det känns fantastiskt. Jag är överväldigad över det positiva gensvar jag fått och nu kan frågan om folkomröstning väckas i kommunfullmäktige", säger Axel Bengtsson. Foto: Byrd/Michael Wall

Folkomröstning om infart till hamnen kan bli verklighet

Tillräckligt många namnunderskrifter insamlade för att väcka frågan

TRELLEBORG.

I somras startade Österlidbon Axel Bengtsson en namninsamling för att få genom en folkomröstning om infarten till Trelleborgs Hamn AB ska vara östlig eller västlig. Nu har han nått det antal namnunderskrifter från kommuninvånarna som krävs för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige, tio procent.

– Det känns fantastiskt. Jag är överväldigad över det positiva gensvar jag fått och nu kan frågan om folkomröstning väckas i kommunfullmäktige, säger Axel Bengtsson.

Han började samla in namnunderskrifterna själv, men fick snart hjälp från andra.

– Jag lade ut listor på facebook som man kunde skriva ut. Det har folk gjort och plötsligt låg det listor i min brevlåda med 50-60 namn. Även ett par andra har engagerat sig och varit ute med listor också, berättar Axel Bengtsson.

Han ser delmålet är en stor framgång.

– Inte bara för mig utan för alla de trelleborgare som engagerat sig i frågan och skrivit på namninsamlingen. Det här är en fråga som påverkar hela kommunen, dess invånare och verksamhet och vi vill säga vad vi tycker.

Nu hoppas han att politikerna vill lyssna på sina invånare.

– Förhoppningen är att kommunfullmäktige vågar genomföra folkomröstningen. Det är ett bevis på frågans storhet, kraften kommer underifrån, ifrån trelleborgare själva och det här handlar ju inte om vilket politiskt parti man har röstat på i valet. Som jag brukar säga; det finns ingen ideologi i asfalt.

Vad händer nu?

– Sista datum för inlämning till kommunen är den 14 januari och jag ser ingen anledning att sluta samla in namnunderskrifter bara för att det formella målet är nått om tio procent. Fler vill skriva på och jag vill också att fler skall få möjligheten att praktisera sina demokratiska rättigheter. Vi lever i en demokratisk rättsstat, det skall vi vara stolta över och värna. Det är mitt absoluta mål.

Film: Byrd/Michael Wall

Publicerad 25 October 2019 12:56