Maria Glawe är projektledare för det globala projektet Sustainable Poetry.

Maria Glawe är projektledare för det globala projektet Sustainable Poetry. Foto: Privat

Läsprojekt från Trelleborg får pris

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Sustainable Poetry-projektet får priset Läsguldet för årets insats för tillgänglig läsning. Priset är på 25 000 kronor.

Läsguldet är ett pris som myndigheten för tillgängliga medier (MTM) delar ut årligen. Med priset vill MTM uppmärksamma personer, organisationer eller institutioner som skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga att läsa på sina villkor.

Sustainable Poetry startades i Trelleborg av Maria Glawe, lärare på Söderslättsgymnasiet, och har på några år vuxit till att numera vara ett globalt projekt.

I ett pressmeddelande förklarar Maria Glawe att hon ”brinner för att alla barn och unga ska upptäcka läsglädje och ingå i en lärande gemenskap, tillägna sig djupa kunskaper och stärka sin handlingskompetens så att de kan bli kritiska, aktiva och medmänskliga samhällsmedborgare som vågar förändra världen på hållbar väg”.

Juryns motivering till priset lyder: "Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser."

Publicerad 28 October 2019 10:10