Christer Dahlberg, SÖS.

Christer Dahlberg, (SÖS). Foto: Privat

Lokalpolitiker tycker till om folkomröstning om hamninfart

Öst mot väst ✔ Skattesmäll ✔ Miljöproblem ✔ Barriäreffekt ✔ Attraktivare stad

TRELLEBORG.

Tillräckligt många kommuninvånare har skrivit på Österlidbon Axel Bengtssons namninsamling om en folkomröstning om en östlig eller västlig hamninfart. Lokaltidningen Trelleborg har frågat några lokalpolitiker hur de ser på en folkomröstning.

Av
Markus Celander

Kommunfullmäktige i Trelleborg beslutade för snart fyra år sedan, med stor majoritet, att en östlig hamninfart skulle byggas. Anledningen är att hamnen växer och behöver flyttas österut, och när så sker skapas utrymme åt ny bebyggelse på hamnens tidigare mark längs vattnet.

Därmed försvinner också den barriär som hamnen och hamntrafiken inneburit och staden binds samman och invånarna får kontakt med havet, enligt förespråkarna.

En folkomröstning tyder på att frågan splittrar kommuninvånarna, men bland de politiska partierna är det endast Söderslättspartiet och Miljöpartiet som öppet tar ställning mot planerna.

Christer Dahlberg, ledamot för Söderslättspartiet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, berättar att hans parti kämpar mot dessa planer sedan tio års tid. Han tycker att Axel Bengtsson gjort ett "fantastiskt jobb".

– Med sitt initiativ har han lyft frågan till en helt ny nivå som engagerar väldigt många kommuninvånare.

Enligt SÖS är det orimligt att kommunen fortsätter arbetet med en östra hamninfart utan stöd från Trafikverket – konsekvensen av det blir att skattebetalarna i Trelleborgs kommun tvingas stå för hela notan, menar de.

– Varför ska kommuninvånarna i Trelleborg ensamma stå för denna kostnad? Vi pratar om minst en miljard, kanske närmre 1,5 miljarder när även en ny ringväg måste byggas. Det här är något som även övriga landet berörs av och kommer att använda, och då ska ju staten stå för kostnaden, säger Christer Dahlberg.

SÖS lösning är en nedsänkt hamninfart från väster, vilket ger möjlighet att bygga ovanpå den.

– På det sättet tar vi bort den tunga trafiken i väster, vi undviker barriäreffekter och får passage till Sjöstaden (den planerade bebyggelsen vid vattnet, reds.anm.).

Christer Dahlbergs uppfattning är att en majoritet av kommunens invånare är emot kommunens planer. Enligt honom är det "en handfull människor" som tror på en östlig hamninfart.

Dessutom, påpekar han, är fixeringen vid hamnens betydelse överdriven.

– Man pratar om att det är bra att det blir fler och fler långtradare som kör till och från hamnen. Men hamnverksamheten ger ju ingenting tillbaka till kommuninvånarna. Senaste året gick 60 000 kronor tillbaka till kommunen. Hamnbolaget borde rimligen dela ut runt tio miljoner kronor årligen till kommunen.

Men en levande hamn är väl något positivt?

– Hamnverksamheten höjer inte Trelleborgs attraktionskraft som en stad att vilja leva och bo i. Den tunga hamnverksamheten bidrar däremot med miljöproblem, buller, avgaser och barriäreffekt.

Om staten inte stöttar projektet kommer notan för en östlig hamninfart att bli hög för kommunens skattebetalare, enligt SÖS beräkningar.

– En miljard kronor innebär att varje skattebetalare måste betala 250 till 300 kronor mer i månaden i kommunskatt i 30 år, beroende på kommande års ränteläge, säger Christer Dahlberg.

Tror du det blir folkomröstning?

– Svårt att svara på. Antagligen kommer styret och SD och S att hitta på skäl till att det inte blir någon. Samtidigt kanske något parti tar chansen att omvärdera tidigare beslut.

Helmuth Petersén (SD).

Helmuth Petersén (SD). Foto: Privat

SD i Trelleborg är ett av de partier som är för en östlig hamninfart, även om partiet initialt hade ett eget förslag om att flytta hamn och tågspår ännu längre västerut i stället, dit där golfbanan ligger idag.

Oppositionsrådet Helmuth Petersén (SD) berättar att han principiellt är positiv till folkomröstningar, men att initiativet till denna kommer alldeles för sent.

– Allting är ju förberett, dragningen av ringväg och infart är klar, inlösen av fastigheter pågår – fastigheter är inköpta och fler fastighetsköp är på gång.

Han påpekar att själva hamninfarten som nu förbereds i öster bekostas av Trelleborgs Hamn AB.

– Det handlar om en kostnad på cirka 180 miljoner kronor, och hamnbolaget står för den, den summan kommer inte att belasta skattekollektivet.

Tror du att det blir någon folkomröstning?

– När frågan om en ny östlig hamninfarten var uppe i kommunfullmäktige vann vi på ja-sidan med 47–4. Vi i SD kommer inte att ändra oss, utan kommer att rösta emot en folkomröstning.

Vad tror du om resultatet av en folkomröstning?

– I staden Trelleborg är det är öst mot väst. De som bor på öster kommer garanterat att rösta emot en östlig hamninfart, medan de i väster kommer att rösta för en. Sedan har du resten av kommunen, byarna, och där bryr de flesta sig inte.

Lennart Höckert (S).

Lennart Höckert (S). Foto: Ove Hed.

Oppositionsråd Lennart Höckert (S) konstaterar även han att kommunfullmäktige fattade beslut om en östlig hamninfart i februari 2016, och att det är ett beslut som Socialdemokraterna följer.

– Redan i somras gav vi besked att vi inte ser några skäl till att folkomrösta om infarten till hamnen. Vi har haft val och det har varit allmänt känt var partierna stått i frågan. Då det finns partier som starkt motsatt sig en östlig hamninfart, och varit mycket tydliga med detta, så borde valresultatet visat på annat i fall det var en stor fråga.

Den östliga hamninfarten krävs för att binda samman staden, menar Lennart Höckert.

– För att det ska ske, för att vi får bort barriären som finns idag mellan det gamla och det nya, så måste trafiken till hamnen ändras. Det görs genom att en väg byggs runtom staden till en östlig infart till hamnen. Något vi också var tydliga med i valrörelsen.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) skriver i ett mejl till Lokaltidningen Trelleborg att han ”är på semester, så jag avstår kommentarer”.

Folkomröstningar i kommuner och landsting är alltid endast rådgivande. Om tio procent av dem som har rätt att rösta i en kommun eller ett landsting begär det måste kommun- eller landstingsfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av.

Källa: Riksdagen

Publicerad 29 October 2019 16:20