Den svarta sträckan är den del av avloppsledningen som ska renoveras.

Den svarta sträckan är den del av avloppsledningen som ska renoveras. Bild: VA-avdelningen

Järnvägsgatan stängs av när avloppsledning renoveras

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. VA-avdelningen ska under veckorna 44–46 renovera drygt 1 355 meter avloppsledning genom relining, vilket betyder att en ny ledning skapas inuti den gamla med en speciell plastbeläggning.

Arbetet påbörjas vid Slakterigatan vid den gamla Scanfabriken och slutar vid Centralstationen, och en provisorisk ledning ovan mark leder under tiden avloppsvattnet mellan pumpstationerna här, meddelar VA-avdelningen.

Avloppsledningen som ska renoveras är från 1960, är hårt belastad och i stort behov av renovering, meddelar tekniska förvaltningen.

Mellan den 8 och den 11 november innebär reliningen att Järnvägsgatan stängs för trafik. VA-avdelningen har valt att utföra arbetet under helgen för att minimera störningarna i trafiken.

Publicerad 01 November 2019 15:25