Så här års är det inte ovanligt att grannar blir oense om ved- och trivseleldning.

Så här års är det inte ovanligt att grannar blir oense om ved- och trivseleldning. Genrebild: Stock Adobe

Kommunen får bakläxa om vedeldning

Ganntvist om rykande skorsten ska utredas igen

TRELLEBORG.

En granntvist om vedeldning har varit uppe i länsstyrelsen och vänt. Nu får kommunen utreda ärendet igen.

Av
Markus Celander

Det är i ett tättbebyggt villaområde i västra Trelleborg som en boende stör sig på grannens eldande. Miljöinspektörer från kommunen var på ett besök hos vedeldaren i somras men kunde då inte bedöma om hans eldning medförde några problem.

De krävde inte heller någon tidsbegränsning för mannens eldande, trots att den senare har vedeldning som basuppvärmning året om och eldar flera gånger i veckan vintertid.

När den klagande inte fick gehör hos kommunen överklagade han till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger honom rätt och påpekar att det i ett bostadsområde som det aktuella inte är lämpligt med ved som basuppvärmning och att där därför endast bör tillåtas trivseleldning, vilket enligt Trelleborgs kommuns bestämmelser begränsar eldningstillfällena till några timmar åt gången två gånger i veckan och endast mellan 1 september till 30 april.

Miljöinspektör Tobias Henriksson säger till Lokaltidningen Trelleborg att reglerna för ved- och trivseleldning kan variera från kommun till kommun.

– I Trelleborgs kommun får man ha vedeldning som basuppvärmning, men man ska elda på ett sätt som inte stör grannar. Någon generell tidsbegränsning för vedeldning har vi inte, utan det är från falla till fall. Däremot finns det regler avseende trivseleldning.

Länsstyrelsen upphäver Trelleborgs kommuns beslut och återförvisar det till kommunen för fortsatt handläggning.

Publicerad 01 November 2019 15:30