Kvarterets bebyggelse utgörs av byggnader som historiskt sett haft en viktig funktion för staden, med elverk, badhus och räddningsväsende samlat på samma plats.

Kvarterets bebyggelse utgörs av byggnader som historiskt sett haft en viktig funktion för staden, med elverk, badhus och räddningsväsende samlat på samma plats. Foto: Trelleborgs kommun

Kommunen säljer kvarteret Badhuset

"Vi ser gärna etableringar som passar i kulturmiljön"

TRELLEBORG.

Till sommaren 2020 flyttar Räddningstjänsten från Nygatan till Trygghetens hus i norr och då kan något nytt flytta in i de gamla lokalerna. Just nu jobbar kommunen med att ta fram en ny detaljplan för det kulturhistoriskt värdefulla kvarteret som kommer att säljas via en markanvisningstävling. Vinnaren presenteras i mars nästa år.

Av
Åsa Meierkord

Den nya detaljplanen kommer att innebära att rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser införs på de byggnader som är av kulturhistoriskt värde. I de delar av kvarteret där det finns möjlighet för ny exploatering är avsikten att tillåta bebyggelse i upp till fem våningar.

– Vi ser gärna etableringar som passar i kulturmiljön eller på annat sätt bidrar till Trelleborgs utveckling och till ett mer spännande, nytänkande och vackrare Trelleborg. Vi tänker oss en tillgänglig men intim innergård som kantas av både bostäder, kafé eller restaurang och andra verksamheter, gärna med fokus på kultur, design och fritid, berättar Mårten Olsson, mark- och etableringschef på Trelleborgs kommun i ett pressmeddelande.

Kvarteret Badhuset ligger i ena ändan av det som kommit att utmärka sig som Trelleborgs kulturstråk. Här finns förutom Badhuset, också Axel Ebbes konsthall, Trelleborgs museum, bibliotek och i andra änden av stråket Trelleborgen. Kvarterets bebyggelse utgörs av byggnader som historiskt sett haft en viktig funktion för staden, med elverk, badhus och räddningsväsende samlat på samma plats.

Kommunens avsikt är att det ska förbli öppet och tillgängligt även i framtiden, även om byggnader och mark övergår i privat ägo.

En markanvisningstävling är utlyst men marken där själva badhusbyggnaden står ingår dock inte i anvisningen. Tävlingen innebär att intresserade exploatörer lämnar in förslag och ritningar på hur de avser att använda den aktuella ytan om de står som vinnare. En jury tar beslut om vem eller vilka som utses till vinnare.

Det finns en del speciella förutsättningar att ta hänsyn till. Förutom att en del av byggnaderna har kulturhistoriskt värde måste exploatörerna också ta hänsyn till befintlig verksamhet i Badhuset och dess behov av leveranser, sophantering och annat som hör till verksamheten.

Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer att presenteras den 31 mars 2020. Vinnaren ska vara beredd att kort efter avslutad tävling inleda planering av förslagets genomförande.

Publicerad 05 November 2019 16:18