Skånes Universitetssjukhus, SUS, har gjort en Lex Maria-anmälan om händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Skånes Universitetssjukhus, SUS, har gjort en Lex Maria-anmälan om händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Foto: mostphotos

Opererades – fick fel storlek på höftprotesen

Fick göra om operationen

TRELLEBORG.

En kvinna i 60-årsåldern opererades för att få en höftprotes. Men hon fick fel storlek på protesen och blev tvungen att genomgå en ny operation. Nu anmäler Skånes Universitetssjukhus, SUS, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i september som patienten, en kvinna i 60-årsåldem med höftartros, genomgick artroplastikoperation på operationsavdelningen på Trelleborg med ortopediska kirurger från SUS Lund. En dryg vecka efter operationen vreds patientens höft ur led och man upptäckte då att hon fått ledkomponenter som inte matchade storleksmässigt. Patienten fick då genomgå en ny operation där man bytte protesdelar.

Nu anmäler Skånes Universitetssjukhus, SUS, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande rutin och verksamheten ser över operationschecklista för att minska risken för upprepning.

Publicerad 05 November 2019 09:18