Tiggeriförbudet i Trelleborg kommun upphävs av domstol.

Tiggeriförbudet i Trelleborg kommun upphävs av domstol. Genrebild: Adobe Stock

Formaliafel upphäver tiggeriförbud

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Ett formaliafel är orsaken till att förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut om att införa tiggeriförbud i Trelleborgs kommun.

Kommunfullmäktiges beslut i våras om att anta SDs motion om ett tiggeriförbud överklagades av vänsterpartisten Mats Sjölin eftersom ett av de tre yrkanden som gjordes där aldrig togs upp för omröstning. Det rör sig om Liberalernas yrkande om att avslå förslaget i dess helhet.

Detta formaliafel innebär att det beslut som togs är ogiltigt.

Innan domen från förvaltningsrätten kom har ärendet legat hos tjänstepersoner som skulle utreda på vilka geografiska platser som förbudet skulle gälla. Med andra ord hann aldrig tiggeriförbudet införas i praktiken.

Till TA säger kommunfullmäktiges ordförande Håkan Sjöberg (M) att "om beslutet hävts på formella grunder är det högst troligt att vi försöker pröva frågan igen".

Publicerad 08 November 2019 16:28