En extern kostnadsberäkning för infrastruktursatsningen i Trelleborg har gjorts på uppdrag av regeringens utredare.

En extern kostnadsberäkning för infrastruktursatsningen i Trelleborg har gjorts på uppdrag av regeringens utredare. Bild: Trelleborgs kommun

Extern kostnadsberäkning för ringväg och hamninfart klar

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Konsultföretaget WSP har på uppdrag av regeringens utredare för ökat bostadsbyggande gjort en kostnadsberäkning av östlig ringväg, en ny östlig hamninfart och ny dragning av västra ringvägen i Trelleborg. Summorna i rapporten är i linje med kommunens tidigare bedömningar.

– Det är mycket bra att vi har fått en tydlig och sammanfattande bild. Kostnaderna som redovisas stämmer med vad vi tagit höjd för i vår långsiktiga investeringsstrategi för åren 2019–2044, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsen ordförande i Trelleborg, i ett pressmeddelande.

WSP har i sin kostnadsberäkning delat upp kostnaderna för de planerade satsningarna på infrastruktur i de tre delar: Östra ringvägen, som planeras som en kommunal väg och finansieras av Trelleborgs kommun med hjälp av EU-bidrag, östra hamninfarten med uppställningsytor för hamntrafik, som finansieras av Trelleborgs Hamn AB med hjälp av EU-bidrag samt västra ringvägen, som finansieras av Trelleborgs kommun.

Enligt beräkningen kommer östra ringvägen att kosta cirka 350 miljoner kronor, hamninfarten med uppställningsytor cirka 520 miljoner kronor samt västra ringvägen cirka 80 miljoner kronor. I samtliga bedömningar ingår uppskattad kostnad för gator, vägar, ledningar och byggnadsverk.

I beräkningen redovisas också övergripande kostnader som totalt för alla de tre delarna beräknas landa på cirka 380 miljoner kronor. Detta inkluderar kostnader för entreprenadstyrning, projektering, generella osäkerheter, arkeologi, sanering av föroreningar, indexuppräkning samt byggherrekostnader.

Publicerad 13 November 2019 11:18