Gasverket hyste fram till nyligen en fritidsgård.

Gasverket hyste fram till nyligen en fritidsgård. Foto: Karin Persson, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen godkänner rivning

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Länsstyrelsen avslår de två överklagandena som gjorts mot rivningen av två gamla byggnader på gasverkstomten – retorthuset och parkkontoret.

Det är föreningen Gamla Trelleborg och före detta stadsarkitekten Ann-Katrin Sandelius som överklagade samhällsbyggnadsnämndens beslut tidigare i höstas att bevilja rivningslov på gasverkstomten.

Länsstyrelsens beslut kan dock överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen i Växjö tingsrätt. I ett mejl till Lokaltidningen Trelleborg skriver Ingrid Wall, ordförande i Gamla Trelleborg, att föreningen nu ska diskutera om de ska föra ärendet vidare dit.

Ann-Katrin Sandelius mejlar Lokaltidningen Trelleborg: "Jag har inte tagit del av länsstyrelsens beslut ännu och därför har jag inte bestämt mig om jag ska överklaga eller ej."

Publicerad 15 November 2019 09:43