Insändarskribenten är upprörd över att golfklubbarna avslutar sitt samarbete.

Insändarskribenten är upprörd över att golfklubbarna avslutar sitt samarbete. Foto: Stock Adobe

INSÄNT: Varför läggs En 4:a Skåne ned?

Medlemmar i golfklubbarna upprörda över beslutet

INSÄNT.

En 4:a Skåne är ett projekt som startade 2008 och skulle utvecklas till ett unikt medlemskap i Tegelberga, Trelleborg, Vellinge och Söderslätts golfklubbar. Efter många framgångsrika år läggs nu projektet ned. Det här är ett öppet brev till Tegelberga, Trelleborg, Vellinge och Söderslätts golfklubbars styrelser.

År 2008 var golf på nedgång i Sverige och ekonomin gjorde att några klubbar i vårt närområde valde att lägga ner sin verksamhet. Några av klubbarna fick en tillströmning av nya medlemmar, år 2008 hade klubbarna ungefär lika många medlemmar, så är det inte i dag.

2003 introducerades Trelleborgskortet för 300 kr, som innebar att medlemmar i TeGK och TBGK mot denna avgift fick fritt spel helgfria vardagar på den andra banan.

2004 utökades det till att omfatta även VeGK och ändrade då namn till Sydkortet och kostade 750 kronor.

Hösten 2007 beslöt ovan nämnda klubbar tillsammans med SslGK att istället införa det som fyra skarpa hjärnor (Per Sundberg, Lennart Eriksson, Lasse Vä och Bertil Nilsson) en mörk vinterkväll hemma hos Pelle i Höllviken döpte till en 4:a Skåne och som startade 2008.

För en tid sedan informerades samtliga medlemmar i de fyra klubbarna att En 4:a Skåne upphör 2020. Anledningen är att TBGK och VelGK har betydligt fler medlemmar än TeGK och SslGK. Man för fram statistik som visar att TBGK och VelGK medlemmars spel har ökat kraftigt på deras banor. Detta har fått konsekvensen att tillgängliga tider för medlemmar och gäster från andra klubbar minskat vilket har medfört negativ inverkan på ekonomin.

I dag är många frågande till styrelsen i den egna klubbens agerande. Ingen av klubbarna har gjort en enkätundersökning eller kallat till extra årsmöte innan medlemmarna fick informationen.

Planerna är nu att TeGK och SslGK kommer kanske 2020 kommer att ha en 2:a Söderslätt och Vellinge och Trelleborg kan göra detsamma. Men de fyra klubbarna måste sätta sig ner och arbeta fram ett förslag som medlemmarna har att ta ställning till genom enkätundersökning och beslut fattas på årsmöte 2020.

Även om några har målat in sig ett hörn så borde det gå att resonera och hitta en lösning som både styrelse och över 5 000 medlemmar har glädje av.

Urban Norén

Publicerad 18 November 2019 11:03