Sedan en längre tid hade patienten haft tendens till högt kalium före dialysbehandlingarna.

Sedan en längre tid hade patienten haft tendens till högt kalium före dialysbehandlingarna. Foto: Niklas Laurin

Patient nära döden efter vårdmiss

Kom tillbaka efter 45 minuters återupplivningsförsök

TRELLEBORG.

Patienten hade hjärtstillestånd i 45 minuter medan ambulanspersonal arbetade med återupplivning. Nu har händelsen blivit Lex Maria-anmäld till IVO, Inspektionen för vård- och omsorg, eftersom det akuta tillståndet sannolikt orsakades av höga kaliumvärden som inte hade analyserats.

Av
Åsa Meierkord

Patienten som har diabetes typ 2 samt en kronisk hjärt- och njursjukdom behandlas i regelbunden hemodialys sedan 2016. Sedan en längre tid hade patienten haft tendens till högt kalium före dialysbehandlingarna och fick behandling för detta. På grund av förträngning i fisteln som användes för dialys försämrades behandlingen i augusti. Detta noterades av sjuksköterska som rapporterade till ansvarig läkare. Läkaren beställde dock en ultraljudsundersökning av fisteln först efter en påminnelse. Inga akuta analyser av kalium värdet gjordes.

Ett dygn efter den senaste dialysen uppgav patienten att hen var trött och hade muskelsvaghet. En anhörig kallade då ambulans till hemmet. Där får patienten ett cirkulationsstillestånd som förmodligen orsakades av för höga kaliumvärden. Efter 45 minuters återupplivningsförsök återfick patienten hjärtrytm.

Patienten har sedan dess återhämtat mentala och kroppsliga funktioner och bedöms nu vara i sitt normaltillstånd enligt anmälan till IVO.

Publicerad 19 November 2019 15:42