Väg 9 vid Smygehamn. Trafikverket vill minska risken för att alléträd eller deras grenar faller ned på vägen.

Väg 9 vid Smygehamn. Trafikverket vill minska risken för att alléträd eller deras grenar faller ned på vägen. Foto: Google Maps

Alléträd längs väg 9 kan komma att fällas för trafiksäkerhetens skull

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Trafikverket har gjort en utredning av fem skånska vägar med alléträd för att titta på hur vägarna kan se ut när alléernas natur- och kulturvärden beaktas, samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerheten.

Sträckorna i utredningen är utvalda för att där funnits en risk att grenar, eller hela alléträd kunnat falla ned på vägen. Det går också relativt mycket trafik på dessa vägsträckor. Vägsträckorna är:

Väg 9 från Svarte, nästan ända fram till Trelleborg, samt fyra kortare allésträckor: vid Stehag, öster om Marieholm, vid Kronovalls slott på Österlen och vid Västerstad i Hörby kommun.

På kort sikt kan det bli aktuellt med räcken på vissa platser och på längre sikt att flytta träden längre från vägen. Även sänkt hastighet kan innebära att trafiksäkerheten blir acceptabel fast det finns alléträd nära vägen. I något enstaka fall görs bedömningen att träd inte bör finnas kvar.

Alléer som företeelse har lång tradition i Sverige och är värdefulla på många sätt. De är en del av vårt kulturarv, de har ett estetiskt värde och de är även viktiga för den biologiska mångfalden. I de gamla alléträden trivs fladdermöss, fåglar och sällsynta insekter, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Publicerad 21 November 2019 10:44