Yvonne Ek, Niels Nielsen och Bertil Nilsson från Hyresgästföreningen lämnar över namninsamling mot försäljning av halva Trelleborgshems lägenhetsbestånd.

Yvonne Ek, Niels Nielsen och Bertil Nilsson från Hyresgästföreningen lämnar över namninsamling mot försäljning av halva Trelleborgshems lägenhetsbestånd. Foto: Markus Celander

Namninsamling kräver stopp för försäljning av halva Trelleborgshem

Hyresgästföreningen befarar höjda hyror med privata fastighetsägare

TRELLEBORG.

Hyresgästföreningen har lämnat över en namninsamling till kommunalråd Mikael Rubin (M) med 848 underskrifter i protest mot försäljningen av halva Trelleborgshems lägenhetsbestånd. "Att ha Trelleborgshem som hyresvärd innebär en trygghet som vi menar att vi inte har med en privat fastighetsägare", säger Bertil Nilsson från Hyresgästföreningen.

Av
Markus Celander

Innan Bertil Nilsson, Niels Nielsen och Yvonne Ek från Hyresgästföreningen Svedala, Vellinge och Trelleborg, förkortat SVT, överlämnade namninsamlingen till Mikael Rubin inne i rådhuset fick Lokaltidningen Trelleborg en pratstund med dem.

– Vi tror, ja, räknar med, att de privata fastighetsägare som köper kommer att höja hyrorna, säger Niels Nielsen.

Foto: Markus Celander

Trion hänvisar till en utveckling som skett i övriga landet, där privata fastighetsägare tar över allmännyttor, påbörjar renoveringar för att höja standarden, och sedan kräver en rejäl hyreshöjning för detta.

– Vi är inte emot att Trelleborgshem säljer en del av beståndet, men att som här sälja 1000 lägenheter av sina drygt 2000 på ett år innebär rena reapriset, säger Niels Nielsen, och förklarar:

– Vi går in i en lågkonjunktur, men kommunen har ju själv bestämt att allmännytta ska säljas under högkonjunktur för att ge bäst avkastning.

Yvonne Ek påpekar att det sannolikt rör sig om de äldsta husen med de lägsta hyrorna som säljs, vilket innebär att de som är kvar är de nybyggda med höga hyror.

Bertil Nilsson nickar instämmande och konstaterar att valmöjligheten för trelleborgarna vad gäller hyresnivåer inom allmännyttan blir mindre.

Mikael Rubin menar att försäljningen sker för att Trelleborgshem ska kunna finansiera den planerade nybyggnationen, och vilka hus som ska säljas är inget han bestämmer, utan Trelleborgshems styrelse.

– Trelleborgshem gav ett remissvar där de förklarade att 600 lägenheter behövde säljas för att de skulle kunna finansiera nybyggnationen. Det är 30 procent. Vi vill ha ett spannmellan 30 och 50 procent. Samtidigt ville Trelleborgshem vänta med försäljningen, men vi vill att de säljer nu.

Men argumentet om att sälja under lågkonjunktur då?

– Som kommunalråd måste jag se övergripande på hela den kommunala verksamheten, på hela kommunens ekonomi. Vi i styret kan inte bara se till Trelleborgshem, utan vad som sammantaget är bäst för hela Trelleborgs kommun med alla dess verksamheter och den utvecklingsplan vi har att förhålla oss till.

Oppositionsråd Lennart Höckert (S) gav sitt stöd åt Hyresgästföreningen.

Oppositionsråd Lennart Höckert (S) gav sitt stöd åt Hyresgästföreningen. Foto: Markus Celander

Med när namninsamlingen överlämnades var även Lennart Höckert, socialdemokratiskt oppositionsråd. Han och hans parti stödjer Hyresgästföreningen SVTs argument, förklarar han.

– Allmännyttan är viktig på flera sätt. Bland annat är det den som sätter ribban för de privata fastighetsägarna vid hyresförhandlingarna.

Enligt Lennart Höckert behöver Trelleborgshem inte sälja – de har själva kapital för att kunna dra i gång de planerade byggprojekten.

– Dessutom är det så att initiativet till denna försäljning kommer från Mikael Rubin. Det är alltså ett politiskt initiativ. Tidigare har det varit styrelsen i Trelleborgshem som föreslår för fullmäktige när de behöver sälja, och så ska det vara, menar vi. Och de försäljningar som de beslutat om har ju inte varit av denna omfattning, det har rört sig om, ja, jag minns att de för många, många år sedan sålde en liten radhuslänga i Alstad. På den nivån har det legat.

Enligt Lennart Höckert handlar hela historin om att M och KD-styret vill "samla i ladorna".

– Men det kommer att ställa till det för alla dem som redan idag ligger på gränsen vad gäller att klara sin ekonomi.

Publicerad 22 November 2019 15:26