Området består av två delar med en mellanliggande grön zon.

Området består av två delar med en mellanliggande grön zon. Illustration: Trelleborgs kommun

Strukturplan för Business center Trelleborg i öster klar

Området ska göras så attraktivt som möjligt att vistas i

TRELLEBORG.

Gröna stråk, bebyggelse och vägar. Nu har kommunen tagit fram en strukturplan som i stora drag visar hur det framtida Business center Trelleborg i öster ska fungera.

Strukturplanen visar hur det befintliga östra verksamhetsområdet kan omvandlas och utvecklas. Sedan tidigare finns det förslag på hur färjornas check-in område ska utformas och den nya strukturplanen följer samma tankar om att göra området så attraktivt som möjligt, både för de som arbetar i området som besökare.

Planen pekar bland annat ut var inom området ett framtida logistikcenter kan placeras, hur de stora vägstråken bör dras och var större respektive mindre bebyggelse för olika företag kan etableras. Befintliga och möjliga framtida intressenter har haft möjlighet att delta i förarbetet med strukturplanen, för att kunna skapa en hållbar stadsutveckling.

– Området ligger fantastiskt bra till för verksamhet kopplad till logistik, sjöfart och järnväg. Med en strukturplan kan intressenter tydligare se hur vi planerar ett framtida business center. Sedan är tanken att kommunen arbetar tillsammans med de företag som vill etablera sig på området, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

Området består av två delar med en mellanliggande grön zon. Den västra delen planeras för uppställningsplatser och serviceytor för hamnens behov i anslutning till planerad ringväg och ny hamninfart, det som kallas för check-in område.

Den östra delen blir fortsatt ett verksamhetsområde med tonvikt på logistik och produktion. Befintliga verksamheter och vissa av de gator som redan finns inom området ska vara kvar.

Mellan de två delarna ska området kring Dalköpingeån utvecklas till ett värdefullt grönområde.

– Vi värnar om Dalköpingeån och vill utveckla området kring ån från norr och ner till stranden till ett rekreationsområde både för de som arbetar i området och för besökare, säger Charlotte Lindström.

I den delen av området som ligger i söder, närmast bostadsområdet, planeras det för inslag av en mer småskalig verksamhet.

– Där kan det finnas plats för komplettrande verksamhet som butiker eller kanske en restaurang, säger Charlotte Lindström.

Publicerad 22 November 2019 00:00