Om några veckor kommer det nya utegymet stå klart norr om Dalaslingan.

Om några veckor kommer det nya utegymet stå klart norr om Dalaslingan. Foto: Trelleborgs kommun/Ove Hed

Nytt utegym byggs vid Dalaslingan

TRELLEBORG.

Redan nu är arbetet i gång med att göra området kring Dalköpingeån mer attraktivt. Om några veckor kommer ett nytt utegym stå klart vid infarten till industriområdet som i framtiden kommer att kallas för Business center Trelleborg, BCT.

Platsen ska i framtiden rymma uppställningsytor för färjetrafik, stora och små företag och ett logistikcenter. Men strukturplanen pekar också ut området runt Dalköpingeån som grönytor med möjlighet till rekreation.

Nu tas första steget mot att förverkliga strukturplanen. Ett utegym i naturstil, precis norr om Dalaslingan håller på att anläggas.

– Efter det kommer vi att göra en motionsslinga. Det finns en cykelväg i asfalt redan i dag, tanken är att anlägga en mjukare slinga i anslutning som ska gå i en ring runt området, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

Planen är att gymmet ska vara klart att använda om ett par veckor, men belysning kan dröja ytterligare några veckor innan den är på plats. Både utegymmet och slingan är fria att användas av närboende och besökare.

Målsättningen är att fortsätta utvecklingen av området under nästa år. Då kan det bli aktuellt med bland annat tillgänglighetsanpassning av stigar och informationsskyltar om naturen och djurlivet på platsen.

Publicerad 23 November 2019 00:00