Operation Trident i Trelleborgs hamn.

Operation Trident i Trelleborgs hamn. Foto: Byrd/Micke Wall

Samverkan ger resultat mot internationella brottsligor

Tull, kustbevakning och polis bildar treudd mot gränsöverskridande brottslighet

TRELLEBORG.

Svensk tull, polis och kustbevakning tar krafttag mot utförseln av bland annat stöldgods. Under tre dagar i november hade de förstärkning av det europeiska samarbetet Operation Trident.

Av
Markus Celander

Lars Bäckström, chef för tullens gränsskyddsverksamhet i region syd, berättar för Lokaltidningen Trelleborg att de tre myndigheterna samarbetat mot internationell brottslighet sedan ett regeringsuppdrag de fick för snart ett år sedan.

– Vi har provat olika angreppssätt, bland annat med gemensamma grupper betecknade TKP – tull, kustbevakning och polis. Anledningen till samarbetet är att vi har olika befogenheter, och tillsammans är vi starkare.

Polisens nationella operativa avdelning NOA uppskattar att internationella stöldligor ligger bakom runt hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten, 90 procent, av stölderna av till exempel båtmotorer, bildelar och jordbruksmaskiner som förs ut ur landet.

Även om tullen skulle påträffa misstänkt stöldgods i till exempel Trelleborgs hamn så har de idag inte rätt att beslagta det – EUs fördrag om fri rörlighet gäller och tullarna har därför inte ens rätt att kräva att få se kvitto på gods som de misstänker är stulet.

– Stöldgodset vi pratar om i dessa fall är inte utförselreglerat, säger Lars Bäckström.

Att beslagta stöldgods eller att gripa den misstänkte gärningspersonen är polisens uppgift. Problemet är att om polis inte hinner fram innan båten går så finns risken att personen och godset får fortsätta resan. Lars Bäckström påpekar dock att tullen, i nödfall, kan göra envarsgripande – att så inte sker mer frekvent handlar om tullens uppdrag och prioriteringar.

Operation Trident i Trelleborgs hamn.

Operation Trident i Trelleborgs hamn. Foto: Byrd/Micke Wall

Mellan maj och juli i år la tullen i Sverige 47 332 timmar på kontroller. Av dessa rörde 234 timmar utgående kontroller – mindre än en halv procent. Lars Bäckström förklarar dessa siffror med att tullens uppdrag är att fokusera på vad som förs in i landet, till exempel vapen och narkotika.

Tullen ansvarar förvisso även för utförselkontroller av reglerade varor, dit förutom narkotika räknas vapen och kulturföremål. Men utförselkontrollerna har i dagsläget lägre prioritet, enligt Lars Bäckström.

Han är därför mycket positiv till den samverkan som numera sker mellan myndigheterna, som TKP-grupperna, och inte minst den stora Operation Trident – på svenska Operation Treudd – namnet kommer sig av nämnda tre myndigheter som samarbetar här.

– Denna operation genomfördes nu i november för fjärde gången. Det är ett exceptionellt samarbete mellan tio europeiska länder och Europol, där polis, tull och kustbevakning får väldigt bra underrättelsestöd och förhandsuppgifter om till exempel vad som är på gång och vem som är på väg hit.

Operation Trident leddes denna gång från Malmö. Under de tre dagar den pågick genomfördes cirka 18 000 kontroller och 48 misstänkta avvisades vid gränsen när de försökte ta sig in i Sverige. Därutöver har 16 personer gripits och ett stort antal brott har rapporterats.

Ewa-Gun Westford, kommunikatör på Polisregion Syd, tycker att samarbetet med tull och kustbevakning fungerar mycket bra.

– I grunden har vi olika uppdrag och så ska det nog förbli för att behålla spetskompetens och utveckling inom det egna området. Men att sträva efter gemensamma plattformar gagnar oss. I en insats som den här kan vi pröva organisation och arbetsmetoder för att sedan införliva dem i ordinarie verksamhet. Vårt mål är att bli lika bra i vardagen.

Operation Trident ska nu utvärderas och analyseras, men det myndighetsöverskridande arbetet kommer att fortsätta, enligt Ewa-Gun Westford.

– Vi ser redan idag så många vinster med att arbeta gemensamt att det kommer att fortsätta på olika sätt. Bara under Operation Tridents första 36 timmar avvisades 22 individer vid Sveriges gränser, 13 personer greps, misstänkta för stöld, förberedelse till stöld, narkotikabrott och häleri. Dessutom greps flera chaufförer som körde stora tunga lastbilar för rattfylleri.

Hur går det till när ni avvisar någon vid gränsen?

– Det finns ett omfattande internationellt samarbete mellan EU-länderna. I detta samarbete finns olika register som vi som myndighet har tillgång till. Man kan till exempel vara internationellt efterlyst och beroende på vad som finns i registret kan vi agera.

Försäkringsbolagen uppskattar att stöldgods för ett par miljarder kronor först ut ur Sverige varje år. Förklaringen är att den fria rörligheten även omfattar kriminella, konstaterar Ewa-Gun Westford.

– Den gränsöverskridande grova brottsligheten är omfattande. Sedan det infördes tillfälliga gränskontrollerna på exempelvis på Öresundsförbindelsen har vi sett ett flöde av misstänkt brottslighet. Det kan handla om allt från misstänkt stöldgods, vapen, misstänkt människosmuggling, drog- och rattfylleri och annan brottslighet.

– Och genom färjeförbindelserna med Europa kommer stöldligor hit och tar sig uppåt i landet för att begå olika former av grova brott – stölder av fordon, dyrare bilar, lantbruksmaskiner och vitvaror är några exempel, samt grova bedrägerier mot äldre.

Publicerad 25 November 2019 10:59