Det gamla ridhuset rivs i Kyrkoköpinge för att ge plats åt ett nytt.

Det gamla ridhuset rivs i Kyrkoköpinge för att ge plats åt ett nytt. Foto: Martin Wedin Hansson

Kyrkoköpinge ridhus rivs

Nytt ridhus kan stå klart nästa år

KYRKOKÖPINGE.

Kommunalrådet Mikael Rubin (M), är flitig bakom spakarna på grävskoporna nuförtiden. Nyligen drog han ner den första väggen på stugbyn i Skateholm, nu såg han till att rivningen av ridklubbens utdömda ridhus tog fart.

I mars i år tog kommunstyrelsen beslutet att riva och bygga nytt ridhus i Kyrkoköpinge. Tidigare fanns det planer på att att bygga en gemensam ridanläggning för Kyrkoköpinge ridklubb och Trelleborgs ryttarförening, men nu har kommunstyrelsen beslutat att man i stället ska rusta upp de befintliga ridanläggningarna.

Förhoppningen är att det nya ridhuset kan stå klart under 2020.

– Först måste gamla och direkt felaktiga arrendeavtal skrivas om. När det är klart kan en projektering påbörjas. Pengar finns avsatta i budgeten för både drift och investering, men hur lång tid processen tar är svårt att bedöma, säger Mikael Rubin.

Publicerad 28 November 2019 09:00