Flera projekt arbetar med invasiva främmande arter. På bilden den invasiva arten gul skunkkalla.

Flera projekt arbetar med invasiva främmande arter. På bilden den invasiva arten gul skunkkalla. Foto: Nils Carlsson

Konsekvenserna av ny ringled – och huggormsstängsel – ska utredas

Trelleborg en av de skånska kommuner som får statliga naturvårdsbidrag

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Trelleborg är en av de skånska kommuner som får bidrag från den statliga Lokala Naturvårdssatsningen, LONA. 260 000 kronor går till att utreda hur den planerade ringleden kommer att påverka Dalköpinge naturreservat, och 50 000 kronor ska användas för en uppföljning av hur huggormarna påverkats av stängslet som sattes upp Smygehuk förra vintern för att hindra dem från att sprida sig in i områden med många turister.

Sammantaget är det 8,8 miljoner kronor som delas ut till 20 projekt i Skåne. Andra exempel på vad dessa pengar går till är att göra militärbunkrar i Helsingborg till bostäder för fladdermöss, ett samverkansprojekt mellan Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla för att stoppa invasiva främmande arter, och att skapa fem nya kommunala naturreservat.

Publicerad 18 December 2019 11:45