Gul markering utgör planområdet för östra hamninfarten. Röd markering utgör planområdet för östra ringvägen.

Gul markering utgör planområdet för östra hamninfarten. Röd markering utgör planområdet för östra ringvägen. Foto: Trelleborgs kommun

Kommunen visar upp detaljplan för ringväg och hamninfart

Allmänheten får säga sitt om projektet till ledande politker och tjänstemän

TRELLEBORG. Under januari och början av februari får Trelleborgarna möjlighet att ta del av detaljplanerna en östlig ringväg och en ny hamninfart. Dessutom kommer man kunna träffa ledande politker och tjänstemän bakom projektet.

Av
Jonatan Westerlind

Samma dag som den namninsamling som tvingar kommunpolitikerna att ta ställning till huruvida det ska äga rum en folkomröstning i frågan lämnades in gick kommunen ut med beskedet att de bjuder in allmänheten att ta del av detaljplanen för projektet. Den 23 januari mellan klockan fem och åtta på kvällen kommer politiker och tjänstemän och konsulter att befinna sig på Parken på Norregatan för att träffa allmänheten.

Att man nu bjuder in folk till samtal om projektet har inget med namninsamlingen att göra, utan det måste göras enligt bygglagen. Detta för att den så kallade sakägarkretsen, som exempelvis består av mark- och fastighetsägare, ska få säga sitt om projektet. Vilken hänsyn som kommer tas till kommuninvånarnas synpunkter är oklart.

– Det beror såklart på om synpunkten är relevant för detaljplanen och om den som lämnar den tillhör sakägarkretsen. Självklart tar vi gärna emot positiva synpunkter också, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

På plats kommer man bland annat kunna träffa medlemmarna ur den politiska styrgruppen som jobbar med Kuststadsprojektet. Där ingår bland andra kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M), oppositionsrådet Lennart Höckert (S) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jönsson (KD).

Utöver tillfället på Parken kommer erbjuds ytterligare fem möjligheter träffa tjänstemän från kommunen för att diskutera bygget i projektlokalen på Algatan. Dessutom kommer planhandlingarna finnas att ta del av på kommunens hemsida, Rådhuset, biblioteken i Trelleborg, Anderslöv och Gislöv samt på bokbussen.

Namninsamlingen som nu lämnats in till kommunen kan komma att sätta käppar i hjulen för planerna på att bygga en ringväg med ny infart till hamnen. Kommunfullmäktige kommer nu att behöva rösta om frågan, och där krävs det att två tredjedelar av ledamöterna röstar mot förslaget för att det inte ska gå igenom.

Här kan man träffa representanter för projektet:

Öppet hus den 23 januari klockan 17-20, i Parken, Norregatan 46, Trelleborg. Tjänstemän, konsulter och politiker medverkar.

Drop in-träffar i Kuststad 2025:s projektlokal på Algatan 5, Trelleborg. Endast tjänstemän medverkar. Lokalen är öppen följande tider:

Tisdag 14/1 kl 17-19

Torsdag 16/1 kl 11-13

Tisdag 21/1 kl 11-13

Tisdag 28/1 kl 11-13

Torsdag 30/1 kl 17-19

Publicerad 10 January 2020 15:34